Deratizace je proces likvidace krys a jiných hlodavců (potkanů, myší, křečků) různými prostředky zejména v obytných prostorech, méně ve volné přírodě.

Deratizaci Dělíme podle použitých prostředků na:

mechanickou (užívající pasti na myši a podobné technické prostředky)
chemickou (užívající jedy, nazývané rodenticidy)
případně dalšími metodami (rozšíření chorob mezi populaci hlodavců, eventuálně využití jejich přirozených nepřátel, např. koček).

Pro více informací mě kontaktujte prostřednictvím telefonu, emailu nebo formuláře zde.

Deratizace se provádí se za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění slouží jako prevence v zajištění objektů proti vnikání hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy a především zabránění vzniku a šíření infekčních nemocí lidí.

malá myš, deratizace